हिमगौरी (?) च्या शोधात : अखेर

शुक्रवार, २७ जानेवारी, २०१२

मागच्या ठिकाणी पण निराशाच पदरी पडली. आता शेवटची काही ठिकाणे जिथे हिमगौरी हमखास सापडू शकेल अशी उरली होती. दुसर्‍या दिवशी तिकडे हल्लाबोल केला. मायबोलीवरील चाणाक्ष स्त्री-वर्गाने ओळखले असेलच अशी ठिकाणे कोठली ते?

प्रचि १
बोल्डर येथील शॉपींग एरिया.....प्रचि २
जिकडे बघावे तिकडे दुकानेच-दुकाने...
प्रत्येक ठिकाणी डिस्काऊंटच्या पाट्या....प्रचि ३
नोप, ती तू नक्कीच नव्हेस ....!प्रचि ४
बोल्डरला नुसतीच खादाडी आटोपुन पुढे 'कॅसलरॉक' मॉलला प्रयाण केले. खरेतर मॉलला जायला मला अजीबात आवडत नाही. (विनाकारण नको असलेल्या वस्तु गळ्यात पडतात आणि खिश्याला चाट बसते)
पण 'कॅसलरॉक' हा प्रकारच अजब होता. मॉल म्हणल्यावर डोळ्यासमोर उभी राहते एखादी पुष्कळ दुकाने असलेली अवाढव्य बहुमजली इमारत. पण इथे एक छोटेसे गावच वसलेले होते. फक्त शॉपींग ! (कुलकर्णी बाई आनंदाने वेड्याच झाल्या असत्या आणि मी खिश्याला चाट बसल्याने)प्रचि ५
विकडे असल्याने आज हा भाग बर्‍यापैकी शांत होता. अधुन मधुन माझ्यासारखे चुकार (रस्ता चुकलेले ;) )
पर्यटकच काय ते दिसत होते.


प्रचि ६


प्रचि ७
इथे पण बर्फाळ पर्वतरांगांची सोबत होतीच..


प्रचि ८
कितीही आणि काहीही घ्यायचे नाही असे ठरवले तरी जगातल्या सगळ्या विख्यात ब्रँड्सवर किमान ४०% सुट मिळतेय हे पाहिल्यावर मोह होणे साहजिकच होते. बर्‍याच प्रमाणात खिश्याला चाट बसल्यावर भानावर आलो आणि घड्याळात पाहीले. दुपारचे ४.३० वाजत आले होते. तेव्हा आटोपते घेवुन हॉटेलकडे परत निघालो.
मध्ये वॉलनट क्रिकमध्ये कुठेतरी जेवण करायचे आणि हॉटेलवर परत....
इथे माझ्या कॅमेर्‍याच्या बॅटरीने दावा साधला होता, त्यामुळे पुढचे फोटो मोबाईलच्या कॅमेर्‍याने काढले..


प्रचि ९
वॉलनट क्रिक ही वेस्टमिंन्स्टर्सची विख्यात खाऊगल्ली कम शॉपींग सेंटर (नॉट अगेन) आहे. त्यामुळे इथेही परत सटर फटर खरेदी झालीच.


प्रचि १०


प्रचि ११
बघा रे कुठे दिसतेय का ते?


प्रचि १२
जेवण करुन निवांत एका दुकानाबाहेरील बेंचवर बसलो होतो, तेवढ्यात फोन वाजला. घरुन होता....
काय करतोयस?
"ऐक , आज सॉलीड खरेदी केलीये. खुश होवून जाशील."
"ते सोड, तू परत कधी येतोयस? मला जाम कंटाळा आलाय आता.....
मिसींग यु ! आज शेवटचा दिवसा आहे, उद्या परत फिरतोयस ना?
टण्ण...टण्ण.....
कुठेतरी आत घंटा वाजली. मला माझी हिमगौरी सापडली होती. भले ती हिमगौरी नसेल पण माझी तर आहे ना......!
दिल खुश हो गया..........प्रचि १३
आता परतीचे वेध.....


विशाल.

हिमगौरीच्या शोधात : भाग ३

मंगळवार, २४ जानेवारी, २०१२

तू छुपी है कहाँ....
मै तडपता यहाँ......

बटरफ्लाय पॅव्हेलियनमधून जड मनाने बाहेर पडलो. हिमगौरी काही सापडलीच नव्हती. वश असलेले कर्णपिशाच्च प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीनच बातमी घेवुन येत होते. यावेळी त्याने एका नव्या ठिकाणाचा पत्ता आणला होता. त्याच्यामते हिमगौरी इथे सापडण्याची दाट शक्यता होती.

प्रचि १


प्रचि २
मोनेट पुल...


आमचे स्वारस्य हिमगौरीच्या शोधात होते, त्यामुळे इतर काही न शोधता आम्ही हिमगौरी सापडण्याची संभावित ठिकाणे धुंडाळायला सुरुवात केली.

प्रचि ३


प्रचि ४


प्रचि ५


प्रचि ६


प्रचि ७


प्रचि ८


प्रचि ९
स्मोक फ्लॉवर्स....


प्रचि १०


प्रचि ११


प्रचि १२


प्रचि १३


प्रचि १४


प्रचि १५


प्रचि १६


प्रचि १७


प्रचि १८


प्रचि १९


प्रचि २०


प्रचि २१


प्रचि २२


प्रचि २३


प्रचि २४


प्रचि २५


प्रचि २६


प्रचि २७


प्रचि २८


इथे पण निराशाच पदरी पडली. आता शेवटची काही ठिकाणे जिथे हिमगौरी हमखास सापडू शकेल अशी उरली होती. उद्या तिकडे हल्लाबोल...............!!!

विशाल

हिमगौरीच्या शोधात : भाग २

सोमवार, २३ जानेवारी, २०१२

हिमगौरीच्या शोधात भटकत असताना अचानक एक बातमी कानी आली की आमच्या सततच्या त्रासाने त्रस्त होवून हिमगौरीने वेशांतर केले आहे आणि ती एका ठिकाणी दडून बसली आहे. हाती आलेल्या अनेक स्थळापैंकी एक स्थळ आम्ही नक्की केले आणि तडक निघालो हिमगौरीच्या शोधात....
प्रचि १


प्रचि २
बिचारी हिमगौरी ! विकुमांत्रिकाच्या भितीने तिला आपला राजमहाल सोडून एका सार्वजनिक ठिकाणाचा आश्रय घ्यावा लागला होता बहुदा.


प्रचि ३
इथे आम्हाला घाबरवण्यासाठी दारातच एक रक्षक उभा केला होता. पण बहुदा हिमगौरी त्यात प्राण फुंकायचे विसरूनच गेली असावी.


प्रचि ४
संभाविताप्रमाणे ८ डॉलर भरुन आत शिरण्याचा परवाना घेतला आणि आमचे सर्व गुप्तहेरी कौशल्य पणाला लावत आम्ही आत शिरलो. पहिल्या दालनातच मोठी निराशा झाली. हिमगौरीच्या ऐवजी भलतेच सात पेक्षा जास्त पाय असणारे कितीतरी बुटके तिथे आमची वाट पाहात होते.
सॅल्मॉन पिंक बर्ड ईटर टारांटुला....


प्रचि ५
मेक्सिकन पिंक टारांटुला


प्रचि ६
मॅकलेज स्पेक्टर वॉकींग स्टिक अर्थात काडी किडा


प्रचि ७
मादागास्कर हिस्सींग कॉक्रोच (इइइइइइइ......)


प्रचि ८
हॉर्स शु क्रॅब


प्रचि ९
या सायबांचं नाव नाय कळ्ळं.... :(


प्रचि १०
इथुन कशीबशी सुटका करुन घेतली आणि दुसर्‍या दालनात शिरकाव करुन घेतला. आन द्येवा, याड लागायचीच येळ आली की. इथे वेश बदलुन बसलेली हिमगौरी होती, पण एकटी नव्हे....इथे तिचे असंख्य डुआयडीज होते. आम्हाला तर काय करावे तेच सुचेना. मग शेवटी ठरवले की आता दिसतील त्या सर्वांचे फोटो काढून घेवु यात, मग ठरवता येइल यातली हिमगौरी कुठली ते.....


प्रचि ११


प्रचि १२


प्रचि १३


प्रचि १४


प्रचि १५


प्रचि १६


प्रचि १७


प्रचि १८


प्रचि १९


प्रचि २०


प्रचि २१
हितं तर येकदम रुपच बदलुन टाकलं की वो.
आफ्रिकन मुन मॉथ


प्रचि २२


प्रचि २३


प्रचि २४


प्रचि २५


प्रचि २६


प्रचि २७


प्रचि २८


प्रचि २९


प्रचि ३०


प्रचि ३१


हाय रे दैवा ! आम्हाला वश असलेल्या कर्णपिशाच्चाने नवी बातमी आणली होती. ती म्हणजे आम्ही जिला शोधतोय ती हिमगौरी इथे नाहीच आहे मुळी. आम्ही झटक्यात कॅमेरा बंद केला आणि बाहेर पडलो.

नव्या दमाने, नव्या दिशेने पुनश्च शोधाशोध सुरु ....
प्रचि ३२


हिमगौरी....कुठे आहेस तू?

क्रमशः

विशाल

उल्लेखनीय ब्लॉग्स...

Kay Vatel te!sahajachBhunga- the social insect!Mazi Sahyabhramanti!Maratha Histoy Calendar!
Man Udhan Varyache!मोगरा फुललाNetbhet.comsaurabh